Hopp til innhold

Søk i Oria

Bokomtaler og nyheter fra biblioteket

Paul Larsson (professor ved PHS) ser på to idealtypiske tilnærmingar til dialog og konfrontasjon. Artikkelen søker å forklare kvifor politiet bruker visse metodar i sitt arbeid mot biker-gruppene.

Professorene Brita Bjørkelo, PHS, Stig B. Matthiesen, BI og Morten B. Nielsen, STAMI, har sett på forskjellen av reaksjoner i etterkant av varsling hos henholdsvis de som fortsatt er i jobb og de som har sluttet.

Jai Ganapathy, førstelektor ved Politihøgskolen, har sammen med Ajmal Nimruzi og Ingrid L. P. Nyborg (begge fra NMBU) skrevet et kapittel om bruk av teknologi og utvikling av tillit til politiet i Afghanistan.

Praksisrettleiar og pob Aun H. Andresen har saman med studieleiar på master, Nina Jon, Politihøgskolen, skrive kapittelet: "Responding to needs of higher analytical competence in the police: Master programmes at the Norwegian Police University College".

Til nyhetsarkiv