Hopp til innhold

Søk i Oria

Åpningstider

Biblioteket er betjent:

 Mandag til torsdag: 08:30 - 19:00

Fredag: 08:30 - 16:00

Lørdag: 11:00 - 15:00

Biblioteklokalet er åpent i høgskolens  åpningstider

Kontakt biblioteket

Bokomtaler og nyheter fra biblioteket

2 av 5 politikere på Stortinget og i Regjeringen har opplevd alvorlige trusler, mens 4 av 5 har opplevd uønsket oppmerksomhet eller atferd. Trusler i sosiale medier øker mest.

Politihøgskolens Tor-Geir Myhrer (professor) er ute med artikkelen «Politipatruljenes prosessuelle problemer» i Tidsskrift for strafferett, hvor han tar for seg problemstillinger han mener burde vært drøftet i arbeidet med Ny straffeprosesslov NOU 2016:24

Til nyhetsarkiv